PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Plzeňský kraj>>Dotace>>Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje

Datum ukončení: 20.02.2017

Územní působnost: Plzeňský kraj

Vyhlašovatel: Plzeňský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti lze předkládat od 20. ledna do 20. února 2017.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být vlastník kulturní památky, jedná se o fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program sestává z několika dotačních titulů:

1. Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní kulturní památky
– stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.

2. Restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek – děl v exteriéru
– restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek – uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.

3. Restaurování varhan
– jedná se o varhany, které jsou součástí nemovité kulturní památky.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace se liší podle druhu památky a dotačního titulu.

POZNÁMKA

Bližší informace k programu a další formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 300.1 kB]

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň

helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba: Helena Procházková

Telefon: 377 195 189

odeslat e-mailem vytisknout