PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Kraj Vysočina>>Veřejné sbírky>>Rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše

Financování

Veřejná sbírka

zpět Šipka zpět

 

Rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše

Datum ukončení: doba neurčitá

Územní působnost: kraj Vysočina

Vyhlašovatel: Obec Dolní Vilémovice

Účel sbírky: dofinacování projektu Rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše.

Způsob vybírání sbírky

bankovní účet 107-5042250297/0100

Kontakt

Obec Dolní Vilémovice
Dolní Vilémovice 142
675 52 Lipník

starostka@obecdolnivilemovice.cz

www.obecdolnivilemovice.cz

Telefon: 568 862 160

odeslat e-mailem vytisknout